Energy For Business

  By Rinat Grinberg

English-Language-Flag.png
Energy logo-01 (1).png

There is a Better Way to communicate

 

כתיבת דוא"לים אפקטיבית

 

עובדים רבים מכירים את הרגע הזה שלפני שליחת דוא"ל, מתעורר בליבם חשש שקיים

.כמעט אצל כל מי שאנגלית היא אינה שפת האם שלו

 

?האם המסר עבר

?האם הטון שלי אסרטיבי מספיק אבל לא אגרסיבי

?האם הדקדוק נכון

?האם בחירת המילים מדוייקת

?באלו מילים לפתוח ולחתום את הדוא"ל

?עד כמה פורמלי, אם בכלל, אני צריך להיות

?At או בכלל On או In אז זה

 

הדרך העיקרית בה העובדים מתקשרים בתוך הארגון ומחוצה לו היא בעזרת דוא"לים. הצורך לחסוך בזמן ולהיות תמציתי וממוקד הוא

.צורך עמו מתמודד כל עובד בארגון

 

יכולתם של העובדים לכתוב דוא"לים מקצועיים משפיעה בצורה משמעותית

.על הנראות,המקצועיות והיעילות שלהם בעבודה

 

:תוכני הסמינר

מבנה הדוא"ל

מבנה המסר

שימוש נכון בשורת הנושא

תקשורת חיובית

איך לומר לא

טיפול בתלונות

בקשות לעזרה

בקשות לאינפורמציה

רמות פורמאליות בכתיבה

שימוש בטון הנכון

התנהלות מול קולגות, לקוחות וספקים מתרבות שונה

תבניות ומשפטים לשימוש בדוא"לים

טעויות נפוצות בכתיבת דוא"לים