Energy For Business

By Rinat Grinberg

English-Language-Flag.png
Energy logo-01 (1).png

There is a Better Way to communicate

  Small Talk ניהול

 

,ניהול שיחות יומיומיות הוא חלק בלתי נפרד מפגישות עסקיות

אך עובדים רבים נתקלים בקשיים בשל המחסור באוצר מילים

.ובכישורים חברתיים

 

?מה לעשות עם שתיקות מביכות

?כמה זמן אפשר לדבר על מזג האוויר

?על מה לא לדבר

?השיחה נתקעה איך ממשיכים

 

.מנהלים ועובדים רבים מרגישים נוח לדבר על נושאים הקשורים לעבודתם

.אוצר המילים המקצועי ועולם התוכן של העובדים הוא נוח ומוכר

 

.הם מרגישים די בטוחים להתנהל באנגלית

לעומת זאת, מצבים כגון אירוח במסעדה, השתתפות בכנס ה"כמה דקות" לפני ואחרי פגישות גורמים ללא מעט

.עובדים חוסר נוחות, אי-נעימות וקושי

 

.אלא שישנם רבים אחרים הנכשלים בהבנת עצם חשיבות העניין ,Small Talk ואם לא די בכך, לא רק שיש כאלה המתקשים בניהול

 

.יצירת  קשר אישי, בניית אמון ויחסי קרבה הינם כלים חשובים ומרכזיים לצורך קיום ושימור קשרים עסקיים

.מהווה מרכיב עיקרי בבניית קשר זה Small Talk

 

:תוכני הסמינר

Small Talk מה הוא

בעולם העסקים Small Talkחשיבות ה

מהם הנושאים לשיחה

מאילו נושאים כדאי להימנע

איך למצוא מכנה משותף

מהי הקשבה פעילה

"איך לשמור על שיחה "מתגלגלת

Small Talk מיומנויות נדרשות לניהול

Small Talkאוצר מילים רלוונטי ל

שונים Small Talk סימולציות של מצבי