English-Language-Flag.png
Energy logo-01 (1).png

Energy For Business

By Rinat Grinberg

There is a Better Way to communicate

מתן שירות לקוחות חיובי בארגון מחוצה לו

 

תפקידים רבים בארגון נדרשים לתת שירות לקוחות  בשפה האנגלית

.הן ללקוחות פנימיים והן ללקוחות חיצוניים

 

?האם הבנתי את התלונה

?איך להגיד ללקוח לא

?איך להתמודד עם כעס וחוסר שביעות רצון

?כיצד לנסח את המענה לתלונה

?האם המסר שלי אסרטיבי מספיק אך לא אגרסיבי

?מה לעשות כשהלקוח טועה

?האם אני רשמי מספיק

 

,מתן שירות לקוחות מצריך יכולות לא פשוטות. ביניהן: תקשורת חיובית, הקשבה פעילה, סבלנות

.התמודדות עם כעס ויכולת ניסוח טובה הן בעל פה והן בכתב

התמודדות עם תלונות, אשר הינה פעולה שנותני שירות רבים רואים בה קושי

.הופכת קשה אף יותר כשהשירות ניתן באנגלית

 

.שירות לקוחות טוב הינו חלק בלתי נפרד מכל עסק

,שירות לקוחות מהיר, יעיל וחיובי משפיע על שביעות רצון הלקוחות ונאמנותם

.רכישה חוזרת ותפיסת החברה באופן חיובי על ידי קהל הלקוחות

 

:תוכני הסמינר

שרות לקוחות חיובי

למה מצפה מקבל השירות

הבנת צרכי לקוח

יצירת קשר אישי

הבעת אמפתיה ואכפתיות

מענה לתלונות

תקשורת חיובית

הקשבה פעילה

התמודדות עם כעס

שפת גוף בשירות לקוחות