English-Language-Flag.png
Energy logo-01 (1).png

Energy For Business

  By Rinat Grinberg

There is a Better Way to communicate

בנייה והצגת מצגות

 

,רבים מוצאים את החוויה של עמידה מול קהל ואת הצורך להעביר מצגת כחוויה לא נעימה

.מלחיצה ומנסים עד כמה שניתן להימנע ממנה

.תחושת חוסר הנעימות אף מתחזקת כאשר קיים צורך לעשות זאת באנגלית

 

?איך להתכונן למצגת

? איך אני נשמע באנגלית

? האם אני מבין את הקהל שבא מתרבות שונה ואת התגובות שלהם

?איך להתמודד עם שלב השאלות

?האם קהל מקשיב ומתעניין

?האם המסר עבר

 

.העברת מצגת אפקטיבית בנויה משלבים רבים וכל שלב מצריך ידע, ניסיון וכישורים שלא בהכרח יש לכל עובד

.ישנם פרמטרים רבים שיש לקחת בחשבון החל משלב התיכנון דרך הבניה וכמובן בהעברה עצמה

.סיפור לא פשוט ואפילו די מורכב

כשניתנת לנו ה"במה" למכור, לשכנע, להציג וללמד אנו רוצים לוודא שהזמן מנוצל בצורה הטובה והיעילה ביותר

.ושמטרתנו אכן הושגה

 

:תוכני הסמינר

אוצר מילים רלוונטי למצגות

השלבים להכנה של מצגת

התמודדות עם שלב השאלות

בניית מסר

וידוא קבלת המסר אצל הקהל

שמירה על עניין בקרב  קהל המאזינים

שילוב נכון של שפת גוף, טון ואוצר מילים

טעויות נפוצות בהעברת מצגת

הצגה לקהל מתרבויות שונות

תרגול וסימולציות של העברת מצגות