Energy For Business

  By Rinat Grinberg

האתגר
English-Language-Flag.png
Energy logo-01 (1).png

There is a Better Way to communicate

                              האתגר

.כיום כמעט לכל חברה ישנם ממשקים מול חו"ל, בין אם מדובר בקולגות, בלקוחות או בספקים

הממשקים באנגלית הופכים לחלק בלתי-נפרד מהעבודה והיכולת לקיים תקשורת יעילה, נכונה וממוקדת היא צורך

.יומיומי של כמעט כל עובד בארגון

,הסיטואציות המתנהלות באנגלית ושבהן נתקלים העובדים. הן רבות ומגוונות וכוללות בתוכן את הצורך בשימוש באנגלית

.בהבנה של התרבות מולה אנו מתנהלים ובשיפור כישורי העובד

 

השילוב של קשיים בשפה, חוסר היכרות עם התרבות האחרת וחוסר ניסיון מספק בכישורים הנדרשים מקשים על עובד

:לקיים מטלות עבודה יומיומיות כגוןלקיים מטלות עבודה יומיומיות כגון

 

כתיבת מיילים

בנייה והצגת פרזנטציות

ניהול משא ומתן

Small Talk ניהול

ניהול והשתתפות בפגישות

מתן שירות לקוחות חיובי בתוך הארגון ומחוצה לו

עבודה בסביבה רב תרבותית

 

  הפתרון                

.אני מאמינה בפתרון התפור לכל עובד ועובד

פתרון ממוקד המתאים לאתגרים האישיים שלו

.לתפקידו ולחברה בה הוא עובד

 לימוד אנגלית בקורס ארוך הוא תהליך מתמשך בו

 לא תמיד מצליח העובד לשים את האצבע

על ההתקדמות ולהרגיש

.את התרומה המיידית לעבודתו

קורס ארוך גוזל זמן, עולה לא מעט כסף

.והנשירה של המשתתפים מהקורס גבוהה

ההתקדמות, אם בכלל, מורגשת רק אחרי

.זמן רב

 

,הצורך בפתרון מהיר המקנה כלים ליישום מיידי

לא גוזל זמן עבודה, נותן תחושה של ביטחון בשפה

.ושיפור של המיומנויות קיים בכל ארגון

התאמת ההדרכה לחברה, תוך התמקדות בעולם התוכן שלה ובתפקידו הספציפי של העובד תאפשר

.לכל עובד ועובד לשפר יכולות אלו בצורה מהירה, יעילה ולא פחות חשוב - חווייתית

 

הדרך הנכונה ללימוד והטמעה היא לימוד אינטראקטיבי המאפשר לעובד תרגול לאורך הסדנה וכך

.לרכוש את הידע, הביטחון והפרקטיקה הנדרשים לצורך קיום עבודתו באנגלית

 

.הסדנאות מכילות עשרות טיפים וכלים הניתנים ליישום מיידי ומאפשרים לעובד לשפר את יכולותיו החל מרגע סיום הסדנה