11.1.2016 - עבודה בסביבה רב-תרבותית - יום ב              

                 הסמינר יתקיים בין 9:00 ל14:30 בקריפטון, הכפר הירוק            

מנהלי/ות הדרכה ומשאבי אנוש מוזמנים להשתתף וללמוד ללא עלות

עבודה בחברה גלובלית יוצרת ממשקים רבים עם אנשים הבאים מרקע תרבותי שונה משלנו

.לעיתים נוצרים מצבים שאינם ברורים לנו וסיטואציות שאיננו בטוחים כיצד יש לנהוג בהן

?למה פרזנטציית המכירה שכל כך שכנעה בישראל לא הניעה את האמריקאים לקנות

?למה הישירות שלי שכל כך מוערכת על ידי הקולגות בארץ לא מוערכת על ידי האנגלים

 

יחסים עסקיים הם ראשית כל יחסים בין אנשים, הצורך בקרבה, נוחות ואמון

בעזרתם ניתן ליצור קשר אישי וכפועל יוצא קשר עסקי

הקושי הראשוני בעבודה עם אנשים מתרבות אחרת היא קודם כל ההכרה בעובדה שאנחנו שונים.

ההבנה והנכונות לקבל שגם בתחום זה נדרשת הכנה ולימוד לא ברורה לכל אחד

הכרות אמיתית של התרבות הישראלית וההכרה איך התרבות שלנו נתפסת על ידי תרבויות אחרות

מאפשרת לנו להבין את ההתנגשויות והפערים הבנה זו מאפשרת לנו לא רק להבין את הפערים

אלא נותנת בידינו את הכלים לגשר עליהם

                           :תוכני הסמינר       

           ולהתמודד עם הבדלים תרבותיים                                               הבדלים בין ישראל ותרבויות אחרות        

 כיצד הרקע התרבותי שלך משפיע על התנהלותך בעבודה           מהי תרבות        

תפקידה של התרבות בהצלחה או הכישלון של קשרי עבודה        מדים להשוואה בין תרבויות        

  אתגרים בתקשורת עסקית מול תרבויות שונות                            פיתוח רגישות תרבותית        

זיהוי ההתנגשויות והגישה הנכונה לפתרונן                                 יצירת דיאולוג לפתרון קונפליקטים        

 

אשמח למסור פרטים נוספים

רינת

rinatg@rg-energy.co.il

0584484248

 

 

 

 

   There is a Better Way to Communicate

סמינרים

Energy For Business

By Rinat Grinberg

אימון עסקי תקשורת אפקטיבית - יש דרך טובה יותר לתקשר