סמינרים

Energy For Business

By Rinat Grinberg

אימון עסקי תקשורת אפקטיבית - יש דרך טובה יותר לתקשר

  

גרמרתון - דקדוק אנגלית

יום ה - 25.5.2017          

          מנהלי/ות הדרכה ומשאבי אנוש           

מוזמנים/ות להשתתף וללמוד ללא עלות       

:תוכני הסמינר                                  

הזמנים השונים באנגלית
מבנה המשפט
מבנה השאלה
מילות יחס
משפטי התניה
טיפים לשימוש נכון הדקדוק
תרגול  הנלמד בכתיבה ודיבור

 

  MeetInPlace                               :הסמינר יתקיים     

    8:30-13:30 רוטשילד 8 תל אביב                                               

אשמח למסור פרטים נוספים - רינת                   

rinatg@rg-energy.co.il - 0584484248              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There is a Better Way 

  to Communicate